Over CLIP

Het Cultuur Leraren Informatie Punt  in Loon op Zand, afgekort CLIP, bestaat sinds 15 september 2010.  Sinds januari 2013 is CLIP Loon op Zand ondergebracht als project bij de Bibliotheek Midden-Brabant. CLIP houdt kantoor in de Bibliotheek Kaatsheuvel, gelegen in het centrum van de kern Kaatsheuvel, in het Klavier, Anton Pieckplein 3 te Kaatsheuvel.

Voor vragen over kunst- en cultuureducatie kunt u via mail contact opnemen met Annemiek Klijn, coördinator van CLIP Loon op Zand. Ze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Kunst-, erfgoed- en cultuuraanbieders kunnen een account aanvragen en zelf activiteiten, workshops of projecten aan het aanbod toevoegen. Een account kunt u via e-mail aanvragen. U ontvangt zo snel mogelijk de benodigde gegevens om in te loggen en een instructie om projecten toe te voegen.

Voor de periode 2013-2016 is een Projectplan opgesteld.

CLIP wordt gesubsidieerd door de Gemeente Loon op Zand. Daardoor zijn aan de dienstverlening van CLIP geen kosten verbonden. CLIP ontwikkelt zelf geen producten, maar ondersteunt wel de ontwikkeling van producten. CLIP onderhoudt contacten met:

 • Cultuurcoördinatoren uit het basisonderwijs binnen de gemeente Loon op Zand; 
 • De (lokale) culturele netwerk, zowel amateur- als professionele kunst-, cultuur- en erfgoedaanbieders;
 • Regionale en provinciale marktplaatsen;
 • Subsidieverlenende instellingen;
 • Regionale en landelijke aanbieders van kunst-, cultuur- en erfgoededucatie.

Het onderwijs in Loon op Zand ziet kunst-, cultuur- en erfgoededucatie als een samenballing van verschillende leergebieden en wil er invulling aan geven om leerlingen te verrijken. Voor het onderwijs biedt CLIP haar diensten aan bij:

 • De formulering van een heldere vraag bij de invulling van kunst-, cultuur- en erfgoededucatie;
 • Het zoeken naar oplossingen binnen het (lokale) culturele netwerk voor kunst-, cultuur- en erfgoededucatie;
 • Contactlegging tussen het onderwijs en het culturele netwerk;
 • Subsidieaanvragen en de zoektocht naar alternatieve financiële middelen;
 • Deskundigheidsbevordering via scholing en studiedagen;
 • De planning van een ‘Loon op Zand-breed’ aanbod.

Het aanbod van kunst-, cultuur- en erfgoededucatie komt van (lokale) instellingen, de amateurkunsten en professionele kunstenaars. Voor kunst- en cultuuraanbieders biedt CLIP  de volgende diensten aan.

 • Onderwijs-, kunst- en cultuurmakers samenbrengen, zodat zij invulling kunnen geven aan een structureel en kwalitatief hoogstaand product, dat een bijdrage levert aan kunst- en cultuureducatie;
 • Het aanbod van kunst- en cultuurmakers in Loon op Zand inzichtelijk maken;
 • Deskundigheidsbevordering bij de aanbieders door middel van scholing en ondersteuning bij subsidieaanvragen en het genereren van financiële middelen;
 • Aangeboden projecten toegankelijk maken op de website van CLIP.