Privacy-statement

clip-logo-voor-loon-op-zand

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren gegevens
CLIP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cliploonopzand.nl
CLIP Loon op Zand, marktplaats cultuureducatie, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bijdragers aan de website
CLIP heeft het recht om toegevoegde informatie te allen tijden te redigeren en/of te schrappen.
Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal op de site te plaatsen, tenzij de uploader ervan zelf over de rechten beschikt.
Gegevens die u zelf door middel van een account op de website heeft geplaatst kunt u op elk gewenst moment aanpassen dan wel verwijderen.

Delen met anderen
CLIP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van CLIP wordt het aantal bezoeken aan de site geanonimiseerd bijgehouden voor statistisch onderzoek.

CLIP Loon op Zand, marktplaats cultuureducatie
p/a de Bibliotheek Kaatsheuvel
Anton Pieckplein 3
5171 CV Kaatsheuvel
0416 – 274379