De Cultuur Loper

De Cultuur Loper stelt de school en het kind centraal. Het programma bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform, waarmee scholen worden uitgedaagd en ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Vanuit hun eigen visie maken ze een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Hierbij gebruiken ze de acht stappen en bijbehorende instrumenten op de interactieve website van De Cultuur Loper. Ook worden ze vanuit de gemeente ondersteund door intermediairs, die de spil vormen tussen de school, culturele partners, gemeente en de provincie. Coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant begeleiden het traject vanuit hun provinciale rol.

Kijk op scholing

In ‘Kijk op scholing’ vind je geen overzicht van alle mogelijke trainingen en workshops, maar stellen onze trainers zichzelf voor. Vanuit hun eigenheid zijn zij immers in staat om samen met school een scholingstraject in te richten. Dit is altijd maatwerk en heeft plaats in afstemming met de school. Bekijk de brochure digitaal

Verslag verantwoording CmK 2017

De verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 is tijdig door Kunstbalie bij het FCP ingediend.

Naast het aanreiken van de gevraagde cijfers en data door alle betrokken partners via het digitale format De Cultuur Loper is ook het Inhoudelijk Verslag 2017 onderdeel van die verantwoording. De open vragen aan gemeenten en intermediairs hebben mede input geleverd aan dit verslag.